وبلاگ

ارزش گذاری استارت آپ

ارزش گذاری استارت آپ

ارزش گذاری استارت آپ ها به عنوان یک شخصیت حقوقی برای جذب سرمایه گذار بسیار مهم است. سرمایه گذاران از روش های مختلفی برای تعیین ارزش یک استارت آپ استفاده می کنند، این ...

ادامه خواندن
سرمایه گذاری خطر پذیر

سرمایه گذاری خطر پذیر

سرمایه گذاری خطر پذیر، نوعی از سرمایه گذاری جسورانه است که در آن شرکت ها و افراد دارای سرمایه زیاد در پروژه های نوپا و استارت اپ ها سرمایه گذاری می کنند.این افراد به ...

ادامه خواندن
مدیریت ریسک در پروژه

مدیریت ریسک در پروژه

مدیریت ریسک در پروژه فرآیند شناخت، بررسی و رسیدگی به هرگونه خطر احتمالی است که ممکن است در طول یک پروژه ایجاد شود. این فرآیند تضمین می‌کند که پروژه در مسیر باقی ...

ادامه خواندن
اسکیل آپ استارتاپ

اسکیل آپ استارتاپ

اسکیل آپ استارتاپ چیست؟ یکی از بحث‌هایی که در حوزه نوآوری کشور مطرح می‌شود، تعیین این موضوع است که چه چیزی به‌عنوان یک استارتاپ واجد شرایط است و آن را از سایر ...

ادامه خواندن