جذب سرمایه گذار

ادامه مطلب

دستاوردهای ستارگان

سرمایه گذار تخصصی حوزه فین‌تک

سرمایه گذار تخصصی حوزه فین‌تک

فعالیت‌های پیشاسرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری و پساسرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری مشترک حوزه فین تک

سرمایه‌گذاری مشترک حوزه فین تک

سرمایه‌گذاری مشترک در تیم‌ها، ایده‌ها، فناوری‌ها، نهادهای صنعت مالی و شرکت‌های نوپای حوزه فناوری مالی
سرعت عمل بالا

سرعت عمل بالا

از Pitch Deck تا سرمایه‌گذاری تنها در ۸ هفته

پورتفولیوپورتفولیو

سایر سرمایه گذاری ها

۴۶

کسب‌وکارهای واردشده برای ارزیابی موشکافانه

۳۴۷

کسب‌وکارهای پذیرش‌شده

۱۷

کسب‌وکارهای پورتفولیو

تیم ثروت ستارگان

اخبار ستارگان