هر ارزیابی باید یک روش خوب پشت خود داشته تا قابل اعتماد و موثر باشد. این همان چیزی است که در مورد ارزشگذاری استارتاپ‌ها اتفاق می‌افتد و فرآیندی است که برای ...
تعیین ارزش استارتاپ یکی از دشوارترین کارهایی است که یک بنیانگذار با آن روبرو خواهد شد. ارزش گذاری استارتاپ هم یک هنر و هم علم است که می‌تواند کاملاً گیج‌کننده ...
اصول تیم سازی بر تصمیم گیری بهتر و بهبود اجرای پیچیده‌ترین پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد. برای موفقیت در استارتاپ‌ها، لازم است یک تیم با انگیزه با یک هدف مشترک ...
جذب سرمایه گذار یکی از حیاتی‌ترین کارهایی است که یک استارت آپ برای شروع یا پیشرفت کار خود انجام می‌دهد. در هر صورت، تامین مالی برای پیشبرد اهداف تجاری ضروری است. ...