فرایند سرمایه گذاری

ما با استفاده از مدل استارزآپ، در فرآیندی سه مرحله‌ای ایده‌های نوآورانه را ارزیابی می‌کنیم و در مورد سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنیم. این فرآیند سه مرحله‌ای که حداکثر هشت هفته زمان می‌برد، به شرح زیر است:

1. در ابتدا تیم یا استارتاپ سرمایه‌پذیر، با ثبت درخواست خود در این لینک طرح خود را به مدیریت ثروت ستارگان ارائه می‌کند. پس از حداکثر یک هفته شرکت مدیریت ثروت ستارگان، نتیجه غربالگری اولیه را به تیم ارائه ‌می‌کند و در صورت پذیرفته شدن تیم وارد مرحله ارزیابی مقدماتی می‌شویم.

2. در مرحله ارزیابی مقدماتی، بنیان‌گذاران استارتاپ در جلسات حضوری با تیم ارزیابی مدیریت ثروت ستارگان مدل کسب‌وکار خود را ارائه ‌می‌کنند و به سؤالات در مورد مدل کسب‌وکار خود پاسخ می‌دهند، در این مرحله که حداکثر دو هفته طول می‌کشد درصورتی‌که نتیجه ارزیابی از پاسخ‌های تیم بنیان‌گذاران استارتاپ مثبت باشد، طرح وارد مرحله ارزیابی موشکافانه می‌شود، در غیر این صورت نتایج ارزیابی شرکت ستارگان و دلایل پذیرفته نشدن در اختیار استارتاپ قرار می‌گیرد. همچنین در این مرحله قرارداد محرمانگی به امضای طرفین رسیده و در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

3. در این مرحله اعتبارسنجی بازار و ایده و تیم صورت می‌گیرد و تیم بنیان‌گذاران از مدل کسب‌وکار خود با ارائه اطلاعات کمی دفاع خواهند کرد. در این مرحله درصورتی‌که طرح مناسب تشخیص داده شود، طرح به کمیته سرمایه‌گذاری ارجاع داده می‌شود و در غیر این صورت نتایج ارزیابی شرکت ستارگان به بنیان‌گذاران ارائه و طرح بایگانی می‌شود.

.تلاش و تجربه شرکت مدیریت ثروت ستارگان بر این است که کل فرآیند ذکر شده در بالا حداکثر هشت هفته به طول بیانجامد

.
 

شما می‌توانید از طریق ستاره شو برای ثبت طرح، ایده و استارتاپ خود اقدام کنید.