شنبه‌های استارتاپی ثروت ستارگان
  • ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

شرکت مدیریت ثروت ستارگان با هدف سرمایه گذاری دراستارتاپ‌هایی حوزه  فین تک، رویداد شنبه های استارتاپی را هر دو هفته یک بار برگزار می نماید. 

برای ثبت نام و دعوت به جلسه  Pitchdeck  به سایت شرکت مراجعه نمایید و پس از ثبت نام وارد سامانه ستاره شو شوید. و درخواست خود را ثبت نمایید. پس ازبررسی اولیه درخواست به جلسه دعوت می شوید    

استارتاپ های  پذیرفته شده از یک ساعت مشاوره رایگان کسب و کار و مشاوره فنی برخوردار می‌شوند.