ارزش گذاری

ارزش گذاری چیست؟ 

ارزش گذاری، فرآیند تحلیل برای تعیین ارزش فعلی (یا پیش بینی) یک دارایی یا شرکت است.
تکنیک‌های بسیاری جهت انجام ارزیابی وجود دارد. یک تحلیل‌گر با در نظر گرفتن ارزش برای شرکت موردنظر به بررسی مدیریت کسب و کار، ساختار سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز درآمد آینده و ارزش دارایی‌های شرکت می‌پردازد.

تجزیه و تحلیل بنیادی اغلب در این ارزیابی انجام می‌شود. اگرچه ممکن است، چندین روش دیگر مانند مدل قیمت‌گذاری دارایی‌ها یا مدل تخفیف سود سهام هم در آن مورد استفاده قرار گیرد.

ارزشیابی بیانگر چه چیزی است؟ 

ارزشیابی برای تعیین قیمت مفید است و با توجه به توافق قیمت بین خریدار و فروشنده تعیین می‌شود.
به عنوان مثال در معاملات بورس، خریداران و فروشندگان ارزش بازار سهام را مشخص می‌کنند.

با این حال، مفهوم ارزش ذاتی بستگی به درآمدهای آینده یا برخی از ویژگی‌های دیگر دارد. در این زمان است که مفهوم ارزشیابی مهم می‌شود. تحلیل‌گران به بررسی دارایی شرکت می‌پردازند و کم یا زیاد شدن آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.

دو روش اصلی ارزش‌گذاری به یافتن ارزش ذاتی یا واقعی یک سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند. نگاه کلی افراد اغلب به مواردی نظیر سود سهام، گردش پول و نرخ رشد شرکت مذکور است. اما با استفاده از مدل ارزشیابی مطلق مواردی مانند مدل تخفیف سود سهام، مدل تخفیفی جریان پول، باقی‌مانده درآمد و مدل مبتنی بر دارایی بررسی خواهد شد. 

در عوض، مدل‌های ارزیابی نسبی با مقایسه شرکت‌های مشابه به تحلیل دارایی شرکت می‌پردازند. این روش شامل محاسبه نسبت سود و مقایسه آن با سود سایر شرکت‌ها است. به عنوان مثال، اگر نسبت سود یک شرکت از دیگری کمتر باشد، ممکن است شرکت اصلی کم ارزش تلقی شود. به طور معمول، مدل ارزیابی نسبی ساده‌تر و سریع‌تر از مدل ارزیابی مطلق است. به همین دلیل، بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران بررسی و تجزیه و تحلیل خود را با این مدل آغاز می‌کنند.

چگونگی تاثیر سود بر ارزش‌گذاری

سود هر سهم (EPS) شامل تقسیم درآمد سهم بر تعداد عادی سهام است که درآمد در دسترس سهامداران مشترک آن سهم است.EPS شاخص سود شرکت است، زیرا هر چه شرکت موردنظر از هر سهم سود بیشتری کسب کند، سهم ارزش بیشتری برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت. تحلیل‌گران همچنین از نسبت قیمت به سود برای ارزش‌گذاری سهام استفاده می‌کنند. این ارزیابی به عنوان قیمت بازار برای هر سهم تقسیم شده محاسبه می‌شود. همچنین، این نسبت مشخص می‌کند که ارزش سهام نسبت به سود آن گران است یا خیر.

به عنوان مثال، اگر این نسبت نشان دهنده درآمد ۲۰ برابری سهام باشد، تحلیل‌گر آن را با سایر شرکت‌ها در همان صنعت و در بازار گسترده‌تر مقایسه می‌کند. در تجزیه و تحلیل سهام، استفاده از این نسبت‌ها برای ارزش‌گذاری شرکت موردنظر، ارزشیابی مبتنی بر ضرب نامیده می‌شود. نسبت‌های دیگر مانند EV / EBITDA جهت محاسبه ارزش ذاتی در مقایسه با شرکت‌های مشابه استفاده می‌شود.

روش‌های ارزشیابی

راه‌های مختلفی برای ارزیابی وجود دارد. تجزیه و تحلیل جریان نقدی با تخفیف، یک روش است که ارزش یک تجارت یا دارایی را بر اساس پتانسیل درآمد آن محاسبه می‌کند. روش‌های دیگر شامل بررسی معاملات گذشته و دارایی یا مقایسه شرکت با مشاغل مشابه آن است. مقایسه شرکت‌های مشابه، روشی است که به بررسی چگونگی ارزشیابی منصفانه شرکت‌های دیگر می‌پردازد. علاوه بر آن، روش بررسی معاملات گذشته با تجزیه و تحلیل معاملات گذشته مشاغل دیگر، کار خود را پیش می‌برد. همچنین، روش مبتنی بر دارایی نیز با بررسی فروش عادلانه سهام و ارزش ذاتی آن به ارزشیابی شرکت مربوطه می‌پردازد.

بعضی اوقات انجام تمام این موارد، برای محاسبه ارزش ذاتی شرکت نیاز است. در ضمن، بعضی از روش‌ها برای صنایع خاص مناسب هستند. به عنوان مثال، شما نباید برای ارزیابی یک شرکت مشاوره‌ای که دارایی کمی دارد از روش ارزیابی مبتنی بر دارایی استفاده کنید. در عوض، روش مبتنی بر در آمد گزینه‌ای مناسب به نظر می‌آید. همچنین با استفاده از روش ارزیابی جریان نقدی نیز ارزش‌گذاری شرکت‌ها انجام می‌شود. این جریان‌های نقدی با استفاده از نرخ تخفیف به ارزش فعلی می‌رسند. این فرضیه در مورد نرخ بهره یا حداقل نرخ بازده در نظر گرفته می‌شود.

اگر شرکتی در حالخرید قطعه‌ای از ماشین‌آلات است، باید گردش مالی وجوه نقدی و هم‌چنین مقدار اضافی وجوه نقدی ناشی از دارایی جدید را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تمام جریان‌های نقدی به موارد تخفیفی اضافه می‌شوند و کسب و کار موردنظر ارزش فعلی خالص را تعیین می‌کند. اگر این ارزش مثبت باشد، بهتر است شرکت دارایی موردنظر را خریداری کند. 

نکات مهم

محدودیت های ارزش گذاری چیست؟ 

هنگامی که برای اولین بار قصد استفاده از روش‌های ارزیابی سهام را دارید، بهتر است به روش‌های پیچیده و سخت توجهی نداشته باشید. البته هیچ روشی وجود ندارد که برای تمام شرایط مناسب باشد. هر سهم شرایط مختلفی دارد. هر صنعت یا شرکت، خصوصیات منحصر به فردی دارد. به همین دلیل گاهی اوقات برای ارزشیابی شرکت‌ها نیاز به استفاده از چندین روش است. 

در عین حال، روش‌های مختلف ارزش گذاری، مقادیر مختلفی را برای همان دارایی یا شرکت ایجاد می‌کنند که ممکن است، تحلیلگران را به سمت استفاده از پربازده‌ترین تکنیک سوق دهد.

منبع

https://www.investopedia.com/terms/v/valuation.asp