صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

  • صفحه اصلی
  • صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

فعالیت اصلی «صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر (استارز)» جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و نوآورانه در زمینه های شرکت های دانش بنیان و نوپای فناوری های مالی (فین تک) و فناوری اطلاعات به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی های یاد شده می باشد.