صندوق پژوهش فناوری ثروت ستارگان

صندوق پژوهش فناوری ثروت ستارگان

صندوق پژوهش فناوری ثروت ستارگان

صندوق پژوهش و فناوری توسعه سریع کارآفرینی ستارگان  با رویکرد اعتماد بر تخصص و توانمندی متخصصان داخلی و با حمایت از فعالین در زیست‌بوم فناورانه کشور فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است.

و خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مجوز صدور ضمانت نامه، تسهیلات، لیزینگ، عاملیت مالی و سرمایه گذاری ارایه میدهد.