رده

رده

مرجع بررسی خدمات بانکی

«رده» به دنبال معرفی بهتر خدمات بانکی است. تا آنجا که شهروندان برای رسیدن به جواب هایشان اجباری به رفتن به شعبه بانک ها نداشته باشند.

عنوان: رده

سایت: www.rade.ir

شرکت: داده پردازان هوشمند آریا توسعه رده

مدیرعامل: آقای محمد رضا نورشید

تاریخ ورود: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

دسته بندی: ولث‌تک