نیوُ

نیوُ

حسابدار شخصی خودت باش

نیوُ راه حلی ساده و جذاب، برای مدیریت امور مالی است. با استفاده از نیوُ، بدون داشتن دانش حسابداری به راحتی می توانید درآمدها و هزینه هاتون رو بررسی کنید. برای تمام هزینه هاتون بودجه بندی و پس انداز کنید. حتی اگر قسط یا قرضی دارید با یادآور هوشمند ازشون اطلاع پیدا کنید.

عنوان: نیوُ

سایت:

شرکت: نارون یکتا ویدا

مدیرعامل: آقای ناصر غانم زاده

تاریخ ورود: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

دسته بندی: مدیریت مالی شخصی و کسب و کار