ماباتو

ماباتو

ماباتو

پلتفرم جذب حمایت مستمر مالی

ماباتو، محیطی برای ایجاد ارتباط مستقیم با بهترین طرفدارانتان و کسب درآمد مستمر از کار خلاقانه

عنوان: ماباتو

سایت:

شرکت:

مدیرعامل: آقای شهاب مهدیان فر

تاریخ ورود: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

دسته بندی: تأمین مالی جمعی و وام‌دهی