همبودگاه

همبودگاه

همبودگاه

همبودگاه پلتفرم تامین مالی جمعی تخصصی در حوزه کتاب است که با برقراری ارتباط بین مترجمان/نویسندگان، ناشران و سازمان ها امکان چاپ کتاب و انتقال ایده های متخصصانی که زمان کافی برای طی فرایندهای طولانی این کار را ندارند فراهم می کند.

روش همبودگاه پیش فروش کتاب به اشخاص و سازمان ها است تا از این طریق هزینه های چاپ که مهم ترین دغدغه یک نویسنده و ناشر برای چاپ است را فراهم کند.

در پلتفرم همبودگاه حقوق معنوی اثر برای نویسنده/مترجم است و حق الزحمه آنها که یسشترین تلاش را برای تولید کتاب کرده اند بصورت منصفانه تری نسبت به روش های سنتی اختصاص می یابد.

عنوان: همبودگاه

سایت:

شرکت:

مدیرعامل: آقای یعقوب زاهدی

تاریخ ورود: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

دسته بندی: تأمین مالی جمعی و وام‌دهی