پی پینگ

پی پینگ

پی پینگ

پی پینگ هویت بانکی آنلاین شماست

پی پینگ به عنوان پرداخت یار رسمی بانک مرکزی ایران، راهکاری جامع برای پرداخت کسب و کارها و افراد ارائه می کند. پی پینگ با مدل نوآورانه پرداخت فرد به فرد بدون نیاز به دانستن شماره کارت از سه سال پیش شروع به فعالیت نمود.

عنوان: پی پینگ

سایت: www.payping.ir

شرکت: مانا تدبیر آواتک

مدیرعامل: آقای احمد منصوری

تاریخ ورود: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

دسته بندی: پرداخت