آدانیک

آدانیک

آدانیک

همراه شما در چابکی و نوآوری

فعالیت آدانیک در حوزه سامانه های نوین بانکداری و پرداخت است. محصولات آدانیک در دو حوزه اصلی محصولات زیرساختی و محصولات دارای واسط کاربری قرار می گیرند.

از جمله مشتریان آدانیک می توان به بانک آینده، بانک ملی، بانک پارسیان، بانک توسعه صادرات، بانک شهر و موسسه اعتباری نور اشاره کرد.

عنوان: آدانیک

سایت: www.adanic.ir

شرکت: مهندسی آدان نیک افزار

مدیرعامل: آقای حاجی زاده مقدم

تاریخ ورود: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

دسته بندی: زیرساخت و راهکار فناوری مالی