مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثروت ستارگان برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثروت ستارگان برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان برای سال مالی منتهی به دیماه سال 1401 روز شنبه 23 اردیبهشت با حضور اعضای هیات مدیره و سهامداران این شرکت در سالن جلسات شرکت ثروت ستارگان برگزارشد.


در این نشست گزارش فعالیت‌های هیأت مدیره این شرکت توسط حمید نصیری مدیرعامل و عضو هیات مدیره این شرکت ارائه گردید.

 همچنین پس از قرائت گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی سال مذکور مورد تصویب قرار گرفت.