مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثروت ستارگان برگزار شد.
  • ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان برای سال مالی منتهی به دیماه سال 1401 روز شنبه 23 اردیبهشت با حضور اعضای هیات مدیره و سهامداران این شرکت در سالن جلسات شرکت ثروت ستارگان برگزارشد.


در این نشست گزارش فعالیت‌های هیأت مدیره این شرکت توسط حمید نصیری مدیرعامل و عضو هیات مدیره این شرکت ارائه گردید.

 همچنین پس از قرائت گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی سال مذکور مورد تصویب قرار گرفت.