در شنبه‌های استارتاپی ثروت ستارگان، ستاره شو

در شنبه‌های استارتاپی ثروت ستارگان، ستاره شو

ثروت ستارگان یکی از شناخته شده ترین سرمایه گذار خطر پذیر حوزه فین تک با سابقه فعالیت  اثبات شده است که در حال حاضر 15 استارتاپ فینتک در پورتفوی تحت مدیریت خود دارد و به منظور ارتباط مستمر با اکوسیستم استارتاپی رویداد شنبه‌های استارتاپی را از اواسط شهریور ماه سال جاری راه اندازی نموده است که در این رویداد استارتاپهای فینتک متقاضی جذب سرمایه، پس از بارگذاری درخواست خود در سامانه ستاره شو ( از طریق وب سایت شرکت ثروت ستارگان) و غربال اولیه توسط کارشناسان، به جلسه پیچدک دعوت می شوند. سامانه ستاره شو پورتالی است که به منظور تسهیل ارتباط با استارتاپهای متقاضی سرمایه در سایت ثروت ستارگان راه اندازی شده است.  

 البته دعوت از استارتاپها برای ارائه کوتاه یا همان (Pitchdeck) در رویداد هفتگی شنبه‌های استارتاپی ، مختص روزهای شنبه نبوده اما دلیل انتخاب این نام اختصاص داشتن تمام شنبه های هفته به دعوت از استارتاپ‌ها می باشد.  

سجادیان افزود: در جلسه‌ شنبه‌های استارتاپی همزمان با جلسه پیچدک،  خدماتی چون مشاوره های فنی و تخصصی، مشاوره کسب و کار و توسعه ارتباطات در صورت درخواست تیم‌ها و معرفی به سایر سرمایه‌گذاران مرتبط به ایشان ارائه می‌شود.

وی درباره میزان مراجعه به سامانه ستاره شو خاطرنشان کرد: مراجعه به این سامانه با استقبال خوبی مواجه شده است؛ به طوری که در 6 هفته گذشته حدود ۳۰ طرح در سامانه ستاره شو بارگذاری شده است که می‌توان گفت به طور متوسط 5 درخواست به صورت هفتگی داشتیم.

مدیر سرمایه گذاری شرکت ثروت ستارگان، به فرآیند بررسی درخواست در ستاره شو تصریح کرد: روند بررسی‌های اولیه طرح و غربالِ در خواست‌های سامانه ستاره شو به این صورت است که تیم‌های استارتاپی که متقاضی سرمایه‌گذاری هستند از طریق سامانه  www.stars-wm.com در سایت ثروت ستارگان ثبت نام  و در خواست خود را در قالب   pitch deck بارگذاری می‌کنند پس از بررسی شاخص‌هایی نظیر حوزه فعالیت استارتاپ، که (عموماً اولویت با استارتاپ‌های فین تک است)، مقدار سرمایه‌گذاری مورد نیاز و صحت سنجی اولیه طرح‌ کسب و کار به جلسه Pitch deck دعوت خواهند شد و در صورت تأیید کمیته Pitch deck وارد مرحله ارزیابی موشکافانه شده و بعد از این مرحله و انجام ارزش‌گذاری و تأیید کمیته سرمایه‌گذاری، استارتاپ‌ها وارد پورتفوی ثروت ستارگان شده و مراحل تزریق سرمایه و نظارت بر KPI انجام خواهد شد.

 شایان ذکر است شرکت ثروت ستارگان اولویت سرمایه‌گذاری خود را در استارتاپ‌های حوزه فین تک که در مراحل early-state و Mid-stateهستند قرار داده است لذا در فرآیند بررسی طرح‌هایی اولیت دارند که ویژگی‌های ذکر شده را دارا باشند.