اولین جلسه شنبه‌های استارتاپی برگزار شد

اولین جلسه شنبه‌های استارتاپی برگزار شد

اولین جلسه "شنبه‌های استارتاپی" با هدف شناسایی استارتاپ‌های حوزه فین تک و دعوت از 3 استارتاپ، با حضور تیم سرمایه گذاری، مشاوران و حضور مدیرعامل شرکت ثروت ستارگان در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد.

لازم به ذکر است فرآیند پذیرش طرح و حضور گروه‌ها در این جلسات، ارسال طرح‌ توسط استارتاپ‌ها از طریق سامانه ستاره شو می‌باشد و پس از دریافت طرح‌ها از سامانه و بررسی و تاییدیه واحد سرمایه گذاری شرکت ثروت ستارگان برگزار می‌گردد.