امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین مدیریت ثروت ستارگان و خانه خلاق و نوآوری دنیای اقتصاد
  • ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

تفاهم‌نامه همکاری مدیریت ثروت ستارگان با مرکز خانه خلاق و نوآوری دنیای اقتصاد به منظور توسعه همکاری‌های دوجانبه و تسهیل در جذب سرمایه و حمایت از استارتاپ‌ها و با هدف توسعه صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر به امضاء رسید.

.

در این مراسم همزمان تفاهم نامه‌های متعددی با ستاد فناوری‌های نرم و توسعه خلاق، شناسا، انجمن سرمایه‌گذاری خطر پذیر، تکنوتجارت، مدیریت ثروت ستارگان، سرمایه‌گذاری خطر پذیر آفرینش و مرکز نوآوری جهش که از جمله مهم‌ترین بازیگران صاحب‌نام در اکوسیستم فناوری محسوب می شوند، منعقد گردید.