مدیریت ثروت ستارگان با شتاب‌دهنده اُکتا، تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرد

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • مدیریت ثروت ستارگان با شتاب‌دهنده اُکتا، تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرد
مدیریت ثروت ستارگان با شتاب‌دهنده اُکتا، تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرد

سند همکاری مدیریت ثروت ستارگان با شتاب‌دهنده اُکتا با حضور دکتر طهماسبی مدیرعامل مدیریت ثروت ستارگان و محمدحسین حبیبی مدیرعامل شتاب‌دهنده اُکتا و جمعی از اعضای ارشد طرفین در روز چهارشنبه 26 آبان 1400  امضاء شد.

شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان یک سرمایهگذار خطرپذیر در حوزه فناوری مالی است که از سال 1396 مشغول به فعالیت است. عمده سرمایه‌گذاری‌های این شرکت تا سال 1400 بر روی استارتاپ‌هایی است که با حداقل محصول ممکن(MVP) وارد فضای کسب‌وکار شده و ضمن داشتن حداقل تراکنش‌ها از مرحله شتابدهی عبور کرده باشند.

 در حال حاضر یکی از استراتژی‌های مورد نظر این مجموعه با نگاه به فضای فین‌تک کشور، سرمایه‌گذاری‌ بر روی استارتاپ‌هایی است که در مرحله ‌شتابدهی هستند؛ با توجه به این استراتژی و به سبب ایجاد پویایی در اکوسیستم و بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود در مجموعه‌ها و شرکت‌های فعال اکوسیستم، مدیریت ثروت ستارگان، تفاهم‌نامه‌ همکاری با شتاب‌دهنده اُکتا امضاء نموده است که بنا به این تفاهم‌نامه‌، مدیریت ثروت ستارگان با توجه به نیاز و تکمیل سبد سرمایه‌گذاری خود با معرفی تیم‌های جدید در مرحله ‌شتابدهی به این مجموعه و با تأکید بر شاخص‌های عملکردی مورد نظر خود، تعهد به سرمایه‌گذاری را در دوره‌های بعد با توجه به نیاز این تیم‌ها به سرمایه، تضمین می‌نماید.