پیمان پارسا
  • سمت: مشاور مالی و توسعه کسب و کار

اطلاعات تیم