وبلاگ

مدیریت سرمایه در فازهای مختلف استارت‌آپ‌ها

مدیریت سرمایه در فازهای مختلف استارت‌آپ‌ها

استارتاپ ها کسب و کارهای نوآوری هستند که برای تضمین موفقیت خود نیازمند برنامه ریزی دقیق و مدیریت موثر منابع به ویژه سرمایه هستند. مدیریت سرمایه در مراحل مختلف ...

ادامه خواندن
تأثیر سرمایه گذاری ریسکی در ارزش‌آفرینی استارت‌آپ‌ها

تأثیر سرمایه گذاری ریسکی در ارزش‌آفرینی استارت‌آپ‌ها

تأثیر سرمایه گذاری ریسکی در ارزش‌آفرینی استارت‌آپ‌ها چگونه است؟ استارت آپ ها به عنوان شرکت های جوان اغلب با چالش های زیادی از جمله منابع محدود و شرایط نامشخص ...

ادامه خواندن
due diligence یا ارزیابی موشکافانه

due diligence یا ارزیابی موشکافانه

سرمایه گذاران پس از آنکه طرح های ورودیشان مورد تائید اولیه قرار گرفت (معمولا بعد از جلسه پیچ دک و فنی) وارد مرحله دودلیجنس میشوند. در واقع با این اینکار میخواهند تمام ...

ادامه خواندن
ارتباط مؤثر در فرآیند جذب سرمایه گذار

ارتباط مؤثر در فرآیند جذب سرمایه گذار

هم اکنون، جذب سرمایه گذار به یک جنبه حیاتی از توسعه اقتصادی کشورها و مشاغل تبدیل شده است. فرآیند جذب سرمایه‌گذاری نیازمند استراتژی‌های ارتباطی مؤثر برای انتقال ...

ادامه خواندن